LBC eindejaar borrel 2015

eindejaarborrel2015

Met partners hebben de LBC-leden in de brasserie de Koepel op traditionele wijze de eindejaarborrel gevierd. Voor de Voorzitter Frank van de Voort tevens een goede gelegenheid om kort stil te staan bij de ontwikkelingen van de LBC. Zo werd er met veel dankbetuigingen afscheid genomen van Hans van Minde die vanaf de oprichting van de LBC penningmeester is geweest. Anco Scholte ter Horst heeft zijn functie overgenomen. Daarnaast werd afscheid genomen van Hans Wildenberg die vele jaren in de evenementen commissie heeft meegeholpen bij het organiseren allerlei soorten van activiteiten Tevens gaf een gelukkige Voorzitter aan dat dit jaar voor het eerst sinds de crisis het ledenaantal is gegroeid. Een trend die het komende jaar moet doorzetten.