Kab Ondernemersprijs voor Van Leeuwen Catering


Dankbaar heeft Klaas van Leeuwen de wisseltrofee van Erwin Toet (Kab) in ontvangst genomen (Foto: Michel Groen).

Van Leeuwen Catering op Maat is de winnaar van de Kab Ondernemersprijs 2012. De prijs voor ‘creatief samenwerken’ wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van MKB Leidschendam-Voorburg (MKB LV) en de Vlietsteden Ondernemers Club (VOC).

Dit keer werd op de derde dinsdag van januari aandacht besteed aan de relatie onderwijs en arbeidsmarkt. Om te slagen in het bedrijfsleven heb je naast kennis ook persoonlijke vaardigheden nodig. In goede relaties ligt immers vaak de basis voor succes. Het moet ‘klikken’ tussen mensen.

Voor deze editie van de ondernemersprijs stond dan ook de ‘klik’ centraal tussen de ondernemer als werkgever en jonge werknemers, tussen de senior en de junior beroepskracht. MKB LV en kennispartner Kab Accountants & Belastingadviseurs hadden aldus een ondernemer gescout die al zijn gehele (bedrijfs)loopbaan lang de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt op voorbeeldige wijze invult en mbo’ers de kans geeft binnen zijn bedrijf uit te groeien tot ondernemende professionals. “Ze zijn creatief, snel en gemotiveerd”, zo is zijn opvatting. Naast dat zijn bedrijf veel jongeren een arbeidsplaats biedt, heeft het een bijzondere relatie met het onderwijs vanwege de levering van gezonde catering voor schoolkantines. Met deze typering kon geen ander bedrijf benoemd worden dan Van Leeuwen Catering op Maat.

Uit handen van Erwin Toet (Kab) nam algemeen-directeur Klaas van Leeuwen de bijbehorende wisseltrofee dan ook dankbaar in ontvangst. Gevraagd naar de achtergrond van zijn ‘verjongend’ bedrijfsbeleid, zei Van Leeuwen dat er zoveel inspiratie valt te putten uit jonge mensen. “Het behoedt je voor bedrijfsblindheid. Door hun nuchterheid en eenvoud kunnen gedachten uit minder ervaren hoek wel eens heel nuttig zijn. Zo kun je samen tot vernieuwende ideeën komen.”


Kab-vertegenwoordiger Erwin Toet met prijswinnaar Klaas van Leeuwen en partner Joke van Leeuwen (Foto Michel Groen).